Hotel Royal Residence

Trenutno naša ekipa je na terenu i ugrađuje stolariju na novonapravljenoj svečanoj sali za izdavanje.

Danilović – hala za izdavanje